Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov zo závislej činnosti > Nezdaniteľné časti základu dane > Nezdaniteľná časť základu dane (NČZD) na daňovníka s príjmami zo závislej činnosti (ZČ)

Nezdaniteľná časť základu dane (NČZD) na daňovníka s príjmami zo závislej činnosti (ZČ)