Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov FO zo závislej činnosti > Nezdaniteľné časti základu dane > Nezdaniteľná časť základu dane na manželku daňovníka/manžela daňovníčky

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku daňovníka/manžela daňovníčky