Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov FO zo závislej činnosti > Nezdaniteľné časti základu dane > Nezdaniteľná časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť

Nezdaniteľná časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť

  • možnosť uplatnenia

    Od 1.1.2018 nezdaniteľnou časťou základu dane fyzickej osoby sú aj preukázateľne...