Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov FO zo závislej činnosti > Nezdaniteľné časti základu dane > Nezdaniteľná časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť

Nezdaniteľná časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť