Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov FO zo závislej činnosti > Nezdaniteľné časti základu dane > Dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier)

Dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier)