NČZD na zamestnanca uplatnená mesačne

Ak zamestnanec podpíše tlačivo Vyhlásenie k zdaneniu príjmov... v roku 2021 uplatní si nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka priebežne mesačne v sume 375,95 eur. Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka, o ktorú sa znižuje základ dane daňovníka – zamestnanca zo zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti (§ 5 zákona o dani z príjmov) pri výpočte preddavkov na daň (podľa § 35 zákona o dani z príjmov) je v roku 2021 v sume 4 511,43 eur.
 
FAQ

Otázka - Podpísanie vyhlásenia
Pracoval som na dohodu a podpísal som vyhlásenie o uplatnení nezdaniteľnej časti základu dane, neskôr sa mi naskytla ďalšia práca a podpísal som ďalšie vyhlásenie o NČZD. Neskôr som sa však dočítal, že si môžem uplatniť len raz NČZD, čiže NČZD pri dvoch dohodách mi trvala 2 mesiace, keďže som si potom jednu NČZD zrušila. Touto cestou by som Vás chcel opýtať, ako postupovať v takomto prípade.
Odpoveď
Zamestnanec vo vyhlásení prehlasuje, že si neuplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka u iného zamestnávateľa. Ak ste vyhlásenie podpísali súčasne u dvoch zamestnávateľov, v tomto prípade sa príjem daňovo vysporiada v ročnom zúčtovaní (ak oň zamestnávateľa požiadate) alebo pri podaní daňového priznania.