Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Sadzba dane > OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH ZDAŇOVACÍCH OBDOBIACH

OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH ZDAŇOVACÍCH OBDOBIACH

Otázka č. 1 - Kalendárny rok 2016 a hospodársky rok, ktorý začal v roku 2016
Akú sadzbu dane má uplatniť spoločnosť Beta s.r.o. v podávanom daňovom priznaní za kalendárny rok 2016 a Omega s.r.o. v daňovom priznaní za hospodársky rok od 1.4.2016 do 31.3.2017?
Odpoveď
Pre zdaňovacie obdobie, ktoré začalo 1. januára 2016 a končí 31. decembra 2016 a rovnako aj pre hospodársky rok, ktorý začal v roku 2016 platí sadzba dane vo výške 22%.
 
Otázka č. 2 – Kalendárny rok 2017
Akú sadzbu dane má uplatniť spoločnosť Alfa s.r.o. v podávanom daňovom priznaní za kalendárny rok 2017?
Odpoveď
Pre zdaňovacie obdobie, ktoré začalo 1. januára 2017 a končí 31. decembra 2017 platí sadzba dane vo výške 21%.
 
Otázka č. 3 – Hospodársky rok, ktorý začal v roku 2017
Akú sadzbu dane má uplatniť spoločnosť Gama s.r.o. v podávanom daňovom priznaní za hospodársky rok, ktorý začal v roku 2017?
Odpoveď
Na hospodársky rok, ktorý začal v roku 2017 sa uplatní sadzba dane vo výške 21%.
 
Otázka č. 4 – Hospodársky rok, ktorý začal v roku 2013
Spoločnosť Beta s.r.o. podáva daňové priznanie za hospodársky rok od 1.6.2013 do 31.5.2014. Akú sadzbu dane má uplatniť v podanom daňovom priznaní?
Odpoveď
Vzhľadom k tomu, že hospodársky rok začal v roku 2013, sadzba dane zo základu dane zníženého o daňovú stratu vykázaného v daňovom priznaní je 23%.