Úvod > Pokladnica e-kasa klient > Služba na účely zákona o ERP > Služby podliehajúce pokladnici e-kasa klient - rôzne

Služby podliehajúce pokladnici e-kasa klient - rôzne

Službou je služba označená v Štatistickej klasifikácii ekonomických činností (ďalej „ŠKEČ“), ktorá je uvedená v prílohe č. 1 zákona o ERP. Používanie pokladnice e-kasa klient (ďalej len "PEKK") sa vzťahuje len na služby označené v tejto prílohe.

FAQ

Otázka č. 1 – oprava fotoaparátov
Ak na základe oprávnenia na podnikanie fyzická osoba opravuje fotoaparáty, vzniká jej pri tejto činnosti povinnosť používať PEKK?
Odpoveď
Medzi služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v PEKK patrí aj oprava spotrebnej elektroniky, podľa ŠKEČ zaradená pod kódom 95.21 Oprava spotrebnej elektroniky.
Ak ide o opravy fotoaparátov pre domácnosti, táto činnosť  patrí do kódu 95.21, preto  tržby prijaté v hotovosti za poskytovanie tejto služby podliehajú povinnosti evidencie v PEKK.
Pokiaľ ale ide o opravu profesionálnych fotografických prístrojov, táto  služba spadá  pod kód 33.12,  ktorý nie je uvedený v prílohe č. 1 zákona o ERP, preto tržby prijaté v hotovosti za poskytovanie tejto služby nepodliehajú povinnosti evidencie v PEKK.
 
Otázka č. 2 -  prevádzka autoumyvárne
Podnikateľ prevádzkuje autoumyváreň. Podlieha poskytovanie tejto služby povinnosti evidencie prijatých tržieb v hotovosti v PEKK?
Odpoveď
Medzi služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v PEKK patrí aj oprava a údržba motorových vozidiel, ktorá je podľa ŠKEČ zaradená pod kódom 45.20.
Nakoľko pod uvedeným kódom je aj umývanie vozidiel, podnikateľ pri prevádzkovaní autoumyvárne  je povinný prijaté tržby  v hotovosti  evidovať v PEKK.