Úvod > Pokladnica e-kasa klient > Služba na účely zákona o ERP > Služby podliehajúce pokladnici e-kasa klient - rôzne

Služby podliehajúce pokladnici e-kasa klient - rôzne

Službou na účely zákona o ERP je služba označená v Štatistickej klasifikácii ekonomických činností (ďalej „ŠKEČ“), ktorá je uvedená v prílohe č. 1 tohto zákona. 

Otázka č. 1 – oprava fotoaparátov
Ak na základe oprávnenia na podnikanie fyzická osoba opravuje fotoaparáty, vzniká jej pri tejto činnosti povinnosť používať pokladnicu e-kasa klient?
Odpoveď
Medzi služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v pokladnici e-kasa klient patrí aj oprava spotrebnej elektroniky, podľa ŠKEČ zaradená pod kódom 95.21 - Oprava spotrebnej elektroniky.
Ak ide o opravy fotoaparátov pre domácnosti, táto činnosť patrí do kódu 95.21, preto  tržby prijaté v hotovosti za poskytovanie tejto služby podliehajú povinnosti evidencie v pokladnici e-kasa klient.
Pokiaľ ale ide o opravu profesionálnych fotografických prístrojov, táto  služba spadá  pod kód 33.12 - Oprava strojov, ktorý nie je uvedený v prílohe č. 1 zákona o ERP, preto tržby prijaté v hotovosti za poskytovanie tejto služby nepodliehajú povinnosti evidencie v pokladnici e-kasa klient.
 
Otázka č. 2 -  prevádzka autoumyvárne
Podnikateľ prevádzkuje autoumyváreň. Podlieha poskytovanie tejto služby povinnosti evidencie prijatých tržieb v hotovosti v pokladnici e-kasa klient?
Odpoveď
Medzi služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v pokladnici e-kasa klient patrí aj oprava a údržba motorových vozidiel, ktorá je podľa ŠKEČ zaradená pod kódom 45.20 - Oprava a údržba motorových vozidiel.
Nakoľko pod uvedeným kódom je aj umývanie vozidiel, podnikateľ pri prevádzkovaní autoumývarne je povinný prijaté tržby v hotovosti evidovať v pokladnici e-kasa klient.