Úvod > ERP - VRP- pokladnica e-kasa klient > Prerušenie prevádzky ERP/VRP > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR

Stanoviská Finančného riaditeľstva SR